Државен архив на
Република Северна Македонија
 
Македонски
Shqip
English
 

Насловна

За ДАРСМ

Историјат на ДАРСМ

Надлежности и задачи

Организација
и управување

Архивска мрежа

ДИРЕКТОР

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР

Фондови
и збирки

Водич - Централен дел

Водичи - микрофилмови
од странски архиви

Користење
на материјал

Информации

Достапност

Начин и постапка

Престој на странци

Ценовник на услуги

Обрасци

Законодавство

Законски и
подзаконски акти

Интерни
нормативни акти

Меѓународни норми и стандарди

Иматели

Стручни советувања

Меѓународна соработка

Меѓународни договори

Активности

Сукцесија

Публикување

Каталог на изданија

ИЗЛОЖБИ

Македонија низ вековите

РУСИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА (1920-1940 г.)

ЛИЦАТА НА ВОЈНАТА (1914-1918)

Информации од јавен карактер

Финансиско работење

Ревизорски извештаи

Внатрешна организација

Законски и подзаконски акти

Интерни нормативни акти

Внатрешно пријавување

Заштита на лични податоци

Обрасци

Контакти

Дигитални збирки

Фермани

Апокрифен зборник

„Македонски архивист“

Инспекциски надзор

Програми

Извештаи

Листи за проверки

Контакти

ОТЧЕТНОСТ

ISO 9001:2015

ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ


на почеток

БитолаВелесКумановоОхридПрилепСкопјеСтрумицаТетовоШтип

Државен архив на
Република Северна Македонија176 моментално присутни

кеј Димитар Влахов бр.19

1000 Скопје

Република Северна Македонија

тел.: +389 2 3115 783

факс:+389 2 3165 944

contact@arhiv.gov.mk